Slide background
Tıp Fakültesi

Meü

Slide background
Tıp Fakültesi

Meü

Slide background
Tıp Fakültesi

Meü

Slide background
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Kurullar ve Komisyonlar

LİSANS EĞİTİMİ KOORDİNATÖRLER KURULU
ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ
FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
MEVLANA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KOORDİNASYON KURULU
YAYIN VE DOKÜMANTASYON KURULU
MEZUN KOMİSYONU
SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ETKİNLİK KOMİSYONU
GERİBİLDİRİM ANKET KOMİSYONU
PROGRAM VE MÜFREDAT GELİŞTİRME KOMİSYONU
STRATEJİK PLAN KOMİSYONU
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
STAJYER VE İNTÖRN YÖNERGESİ KOMİSYONU
KARİYER GÜNLERİ DÜZENLEME KOMİSYONU
TIP FAKÜLTESİ TANITIM KOMİSYONU
AKADEMİK FAALİYETLERE GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİ KATILIMI (AFGÖK) KOMİSYONU
KALİTE KOMİSYONU
SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER KOMİSYONU
ÖĞRENCİ KALİTE KOMİSYONU
MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ (MÖTE) VE AKREDİTASYON KOMİSYONU
ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI KOORDİNASYON KOMİSYONU
YATAY GEÇİŞ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU