Slide background
Sivil Savunma Uzmanlığı

Sivil Savunma Uzmanlığı

MİSYON
Mersin Üniversitesinde seferberlik ve savaş hazırlıkları ile afetlere karşı personelin ve öğrencilerin korunması, hayati öneme haiz mekanizmanın ve malzemenin korunması, acil tamir ve ıslahı, sivil avunma servislerinin kurulması, donatımı ve eğitimini sağlamaktır. 

VİZYON
Mersin Üniversitesindeki tüm birimlerin seferberlik ve savaş ile afetlerde etkin görev almasını sağlamak ve bu tür durumlardan en az zarar ile kurtulması için eğitim, tatbikat ve planlar yapmak.