Slide background
Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü

Meü

Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü

Mersin Teknoloji Transfer Ofisi (Mersin TTO), Mersin Üniversitesi bünyesinde 2013 yılının Ocak ayında resmi olarak faaliyete geçmiş ve 2015 yılı başından itibaren  TÜBİTAK 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı  projesini uygulamaya hak kazanmıştır. 2017 yılında ise bu destek programı kapsamında ikinci kez desteklenmeye hak kazanmıştır. TÜBİTAK tarafından fonlanan ve paydaşları olan Mersin Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Çağ Üniversitesi ve Mersin Teknopark ile birlikte faaliyetlerini yürüten Mersin TTO'nun temel hedefi Üniversite-Sanayi işbirliğini sağlamak ve arttırmaktır.

TÜBİTAK 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı  projesi sayesinde Mersin TTO bünyesinde kurumsal bir yapılanma imkanı tanınmış ve akademisyen ile sanayiciyi ortak platformda buluşturabilen, karşılıklı güvene dayalı sürdürülebilir işbirlikleri sağlayabilen bir kadro oluşumunu mümkün kılınmıştır. Mersin TTO çalışmaları ile, bölge üniversiteleri ve sanayisi ile ilgili tüm paydaşların ulusal ve uluslararası Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyona dayalı ortak projeler geliştirmesi ve proje sonuçlarının ticarileştirilmesi konularında yaptığı rehberlik hizmeti ile bölgenin rekabet gücünün arttırılmasına katkı sağlamayı stratejik amaç olarak belirlemiştir

Mersin TTO, TR62 (Adana-Mersin) Bölgesi’nin en deneyimli ve donanımlı Teknoloji Transfer Ofisi olmasının verdiği sorumlulukla bölgede proje bilincinin yerleşmesi, Ar-Ge ve inovasyon kavramlarının içselleştirilmesi için eğitimler düzenlemekte ve paydaşları ilgilendiren tüm etkinliklere katılım göstermektedir. Bu etkinliklerde yaratılan olumlu havayı da olabildiğince hızlı bir şekilde nitelikli proje başvurularına dönüştürebilmek için paydaşlar arasındaki iletişimin canlı tutulmasına çaba göstermektedir. Her biri alanında yetkin ve dinamik çalışma ekibimiz ile ulusal ve uluslararası tüm destek programlarına sunulan projelerin başvuru, değerlendirme ve onay aşamalarında yol gösterici görev üstlenmektedir.