Slide background
Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Meü

Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

DUYURU:

   Yükseköğretim Kurulunun Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesinde yer alan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin sağlanabilmesi için yapılması gerekenler” başlığı altında   eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği dersine yer verilebilmesi hususunda tavsiyelerde bulunmuştur. Bu tavsiyelerde yer alan “Yükseköğretim Kurumları yetkili kurullarınca alınacak karar doğrultusunda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersini zorunlu/seçmeli ders olarak müfredata ekleyebilir maddesinin hayata geçirilmesine yönelik olarak merkezimiz tarafından 16.04.2018 tarih ve 2018/10 karar sayısında alınan   tüm önlisans ve lisans eğitim programlarına Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersinin dahil edilmesi hususunun senatoya sunulmak üzere teklif edilmesi  kararı alınmıştır. Üniversitemiz Senatosu tarafından 11.07.2018 tarih 2018/ 116 Karar sayısı ile oy birliğiyle kabul edilmiş ve üniversitemiz genelinde tüm ön lisans  ve lisans programlarında 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Güz – Bahar Dönemlerinde  ortak seçmeli ders olarak  “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dersi" verilmeye başlanmıştır.