Slide background
Mühendislik Fakültesi

Derslikler, A ve B Blok

Slide background
Mühendislik Fakültesi

Güney Cephe

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi, 3 Temmuz 1992 tarihinde Mersin Üniversitesi'nin altı fakültesinden biri olarak kurulmuştur.

Fakültemizde Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinde lisans eğitim-öğretimi sürdürülmektedir. Harita Mühendisliği Bölümünde ise lisans eğitiminin başlayabilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Fakültemiz 21 Profesör, 17 Doçent, 33 Yardımcı Doçent olmak üzere 71 Öğretim Üyesi, 3 Öğretim Görevlisi, 42 Araştırma Görevlisi, 1 Okutman ve 4 Uzman ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir.  Fakültede 14'ü teknik personel olmak üzere toplam 45 idari personel görev yapmaktadır.

Mühendislik Fakültesi, 1 idari blok, her biri 48 odadan oluşan 4 blok ve 25 derslik kapasiteli 2 derslik bloğunda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Tüm bölümlerimiz eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, deney ve analiz hizmetlerinin yürütüldüğü donanımlı laboratuvarların bulunduğu alanlarda hizmet vermektedir.

Fakültemiz; nitelikli akademik kadrosu ile vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve teknolojiyle kendi kaynaklarını yaratabilen, ülkemizin kalkınmasında teknolojik ve ekonomik katkı sağlayan öncü, modern, yaratıcı ve pozitif düşünen Mühendisler yetiştirerek kendi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul ve takdir gören, çağı yakalamış, mensubu olmakla gurur duyulan bir fakülte olma vizyonuyla hareket etmektedir.

Fakültemizin misyonu ise Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laiklik ve Cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, çalışkan, bilgi ve teknoloji üreten ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, topluma yararlı, evrensel değerler ışığında modern, yaratıcı ve pozitif düşünen, katılımcı, üretken ve yarattığı değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil eden üstün nitelikli ve sorumluluk sahibi mühendisler yetiştirmektir.