Slide background
Kilikia Arkeolojisi Araştırma Merkezi

Kilikia Arkeolojisi Araştırma Merkezi

Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi 1998 Yılından bu yana Bölge Arkeolojisini araştırmak ve bilim dünyasına kazandırmak adına sayısız çalışma yapmıştır. 


Bunlar içerisinde OLBA süreli yayını, Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi’nin süreli bilimsel dergisidir. Antik Çağda Kilikia olarak adlandırılan Mersin Bölgesi’nin arkeolojisi, Mersin Üniversitesi kuruluncaya değin arkeolojik açıdan az araştırılmış ve özellikle yayın olarak da ihmal edilmişti. Olba dergisi bu eksikliği gidermek ve bölge arkeolojisi ile Küçük Asya arkeolojisine yönelik İ.Ö. 10. yüzyıldan İ.S. 7. yüzyıla kadar olan dönemi kapsayan çalışmaları değerlendirmeye alarak, aslında ülkemizdeki arkeolojik bilimsel yayınların sadece nicelik değil, nitelik olarak da artmasına hizmet etmeyi amaçlamıştır. Olba dergisi 1998 yılından bugüne değin (2014) 22 sayı çıkartmıştır.


Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi Süreli Yayını OLBA 15 Aralık 2008 tarihinden itibaren ARTS & HUMANITIES CITATION INDEX ‘de taranmaya başladı.

Aynı zamanda OLBA dergisi 2008 yılından bu yana EBSCO'da, 2006 yılından bu yana da TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanında taranmaktadır.