Slide background
Güzel Sanatlar Enstitüsü

Genel

Slide background
Güzel Sanatlar Enstitüsü

Meü

Güzel Sanatlar Enstitüsü

  Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü 2547 sayılı Yasaya uygun olarak 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında, daha önce Sosyal Bilimler Enstitüsünde aktif olan ana sanat dallarının Enstitümüze devredilmesi ile faaliyete geçmiştir.

        

Enstitümüz; Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuarı bünyesinde görev yapan genç, dinamik, yetkin sanatçı- öğretim elemanı kadrosuyla,  klasik sanat eğitimin yanı sıra çağdaş sanat anlayışını benimsemiş, özgün eserler verebilen, yaratıcı gücü yüksek, ulusal ve uluslararası düzeyde etkinliklere katılabilen ve düzenleyebilen, evrensel düşünebilen sanatçıları yetiştirmeyi ilke edinmiş bir kurumdur.

        

Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, ülke sorunlarına duyarlı, akademik yeterlilik ve standartlara uygun, teknolojiyi kullanabilen, evrensel değerlere sahip, yaratıcı, bağımsız ve pozitif düşünebilen, katılımcı, paylaşımcı, doğaya ve insana saygılı, uluslararası düzeyde tercih edilen bireyler yetiştirmek en önde gelen hedefimizdir