Slide background
Eğitim Fakültesi

Slide background
Eğitim Fakültesi

Mezuniyet

Slide background
Eğitim Fakültesi

Meü

Slide background
Eğitim Fakültesi

Meü

Slide background
Eğitim Fakültesi

Meü

Slide background
Eğitim Fakültesi

Meü

Slide background
Eğitim Fakültesi

Meü

Slide background
Eğitim Fakültesi

Meü

Eğitim Fakültesi

Genel Görünüm

    Eğitim Fakültesi 06.03.1999 tarihli, Resmi Gazetede yayınlanan 99/12444 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. 
Kuruluşunda İlköğretim, Eğitim Bilimleri, Yabancı Diller Eğitimi, Türkçe Eğitimi ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü olmak üzere 5 Bölüm ve 3 Anabilim Dalı öğrencisiz olarak açılmıştır. 2000-2001 eğitim-öğretim yılında 2 bölümüne (İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı) öğrenci alarak eğitime başlamıştır. 2002 yılında Yüksek Öğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın birlikte yürttüğü çalışmalar neticesinde Eğitim fakülteleri yeniden yapılandırılarak yeni bölümler ve anabilim dalları açılmıştır. Fakültemizde 11 olan bölüm sayısı 2015 yılında Özel Eğitim bölümünün açılmasıyla 12'ye ulaşmıştır. Fen Bilgisi Eğitimi, İlköğretim Matematik Eğitimi, Okulöncesi Eğitimi (I. ve II. öğretim), Sınıf Eğitimi, Türkçe Eğitimi, İngiliz Dili Eğitimi, Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü olmak üzere 9 program öğrenci almaktadır.

Lisans programlarından mezun olanlar, ilgili alanda "öğretmen" ünvanı kazanırlar. Genellikle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okullarında öğretmen olarak çalışan mezunlar, özel öğretim kurumlarında da iş olanakları bulmaktadırlar.

Eğitim Fakültesi Yenişehir kampüsünde A ve B Blok olmak üzere 2 ayrı binada hizmet vermektedir. Fakültede, 24 derslik, 3 bilgisayar laboratuvarı, 3 Fen laboratuarı (Biyoloji-Fizik-Kimya), 2 seminer odası, 1 toplantı salonu, 1 konferans salonu ve ölçme değerlendirme birimi mevcuttur.