Slide background
Research and Application Center of Turkish Teaching Application and Research Center

Meü

Turkish Teaching Application and Research Center

      Mersin Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak ve 24 Ekim 2011 Tarihli ve 28094 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmelik çerçevesinde 19.12.2011 tarihinde kurulmuştur.