Slide background
Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

Meü

Slide background
Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

Meü

Faaliyetler


Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün Faaliyetleri

  • Üniversitemiz Rektörlüğü ve Rektörlük onayıyla birimler tarafından talep edilen afiş, davetiye ve benzeri ürünlerin tasarlanması ve üretilmesi.
  • "Mersin Akademi Gündem Gazetesi"nin yayınlanması.
  • Üniversitemiz internet sayfası haberler bölümünde yayınlamak üzere haber derlenmesi,
  • Yerel ve Ulusal basın kuruluşlarında Üniversitemize ilişkin yer alan haberlerin takibi ve arşivlenmesi.
  • Yerel ve ulusal basın kuruluşları ile iletişim ve koordinasyonun sağlanması.
  • Basın duyuruları ve bültenlerinin yazılması ve e-posta yoluyla dağıtımının yapılması.
  • Basın toplantılarının organizasyonu, basın mensuplarına rehberlik hizmeti verilmesi.
  • Üniversitenin her türlü halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi.
  • Tanıtım amaçlı etkinliklerin izlenmesi ve bunlara iştirak edilmesi.
  • Üniversitemize gelen ziyaretçi ve öğrenci gruplarına rehberlik hizmeti verilmesi.