2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ek Madde-2 Uyarınca Suriye, Mısır, Yemen ve Libya Ülkelerinden Yapılabilecek Yatay Geçiş İşlemleri


2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ek Madde-2 Uyarınca Suriye, Mısır, Yemen ve Libya Ülkelerinden Yapılabilecek Yatay Geçiş İşlemleri


Suriye, Mısır, Yemen ve Libya’da eğitime başlayan öğrencilerin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantılarında alınan kararlar ile Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek Madde -2 uyarınca, önlisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde hazırlık sınıfı dahil yatay geçiş yapabilmelerine imkan tanınmıştır.

 

Yatay geçiş işlemlerinde;

 

1. Öğrencilerin yatay geçiş için gerekli tüm belgelere sahip olması durumunda birinci sınıf ve son sınıf dahil yatay geçiş yapabilmelerine,

 

2. Öğrencilerin başvurduğu bölümün ilgili yılındaki ÖSYS kontenjanının %10 nu geçmemek üzere yatay geçiş başvurularının yükseköğretim kurumları tarafından değerlendirilmesine, 

 

3. Yatay geçiş için istenen belgelere sahip olmayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak ders alabilmelerine, belgelerini sağlayanların yatay geçiş yapabilmelerine,

 

4. Lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde eğitime başlayan öğrenciler Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmalarına

 

karar verilmiştir.

 

Kimler Başvuru Yapabilir

 

Şiddet olayları ve insani kriz nedeniyle eğitim öğretimin sürdürülemez olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen Suriye ve Mısır’da yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören tüm öğrenciler ile Libya ve Yemen’de yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler başvurabilirler. Anılan ülke vatandaşlığına sahip ancak Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler bu madde hükümlerinden yararlanamazlar.

 

Başvuru şekli;

 

Başvurular bizzat veya noter vekaleti ile tayin edilecek kişilerce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılacak, posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.

 

Başvuru ve Kayıt Takvimi

 

Başvuru Başlangıç

Başvuru Bitiş

Değerlendirme Başlangıç

Değerlendirme Bitiş

Sonuç İlanı

Kesin Kayıt Başlangıç

Kesin Kayıt Bitiş

01.08.2017

15.08.2017

16.08.2017

29.08.2017

05.09.2017

11.09.2017

15.09.2017

 

Türkçe Yeterlik Sınavı            : 28 Ağustos 2017

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı      : 29 Ağustos 2017

 

Başvuru için gerekli belgeler;

1.    Yatay Geçiş Başvuru Formu (formu indirmek için tıklayınız.)

2.    Lise Diplomasının noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi

3.    Lise Diplomasının, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği

4.    İlgili ülkelerde Üniversite öğrenimi gördüğüne dair öğrenci belgesi ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği

5.    Ara ve son sınıflar için adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren Transkript ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği

6.    Adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan aldığı onaylı ders içerikleri ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği

7.    Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği (ya da geçerli pasaportu bulunmayan adaylardan TANITMA KARTI onaylı örneği)

8.    Fotoğraf (1 adet 4,5cm x 6cm boyutunda fotoğraf)

Başvuru için gerekli belgeleri sağlayamayan adaylar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvuruda bulunmaları durumunda TUAM tarafından yapılacak olan Türkçe yeterlilik sınavından eğitimlerini sürdürmeye yeterli düzeyde bir sonuç ( en az B2 seviyesinde başarı) almaları durumunda özel öğrenci olarak ders alabileceklerdir. Bu adaylardan sadece, öğrenci olduklarını belgelemeleri kayıt esnasında istenilecektir.

Sonuçların İlanı ve Kesin Kayıt

Eğitim bilgileri ve belge kontrolü sonucunda kayıt hakkı kazanan adayların listesi üniversitemiz web sayfasında ilan edilecektir. Adaylar, kesin kayıtlarını yapmak üzere gerekli belgeler ile belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gelmeleri gerekmektedir. Süresi içinde kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler.

 

Kayıt için başvuruda alınmış olan belgelere ek olarak;

1.    Lise Diplomasının aslı

2.    Lise Diplomasının, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı

3.    Türkçe Uygulama Araştırma Merkezinin yapmış olduğu Türkçe yeterlilik sınavı sonuç belgesi veya Üniversitemiz tarafından kabul edilen Türkçe düzeyini gösterir bir belge

Not: Öğrenciler kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alacakları öğrenci belgesiyle İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak “İkamet Tezkeresi” ve “YU Numarası” alarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına birer örneğini teslim edeceklerdir.

Türkçe Dil Yeterliği

Adaylar Türkçe öğrendiklerine ilişkin bir belgeyi ( TUAM, TÖMER vs.) sunamamaları halinde Mersin Üniversitesi Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM) tarafından 28 Ağustos 2017 tarihinde yapılacak olan Türkçe yeterlilik sınavına gireceklerdir.

 

Eğitim dili Türkçe ya da en az %30’u yabancı dilde verilen programlara yerleşen ve Türkçesi eğitimini sürdürmeye yeterli olan adaylar ( en az B2 seviyesinde başarı) eğitimlerine hemen başlayarak yabancı dil hazırlık sınıfı hariç olmak üzere 2 yıl içerisinde Türkçe bilgilerini yeterli (C1-C2) seviyeye getirmekle yükümlüdürler. Türkçe seviyesi yetersiz olan adaylar 1 yıl süreyle Türkçelerini geliştirmek üzere izinli sayılacaklardır ve Türkçe öğrendiklerine ilişkin bir belge ( TUAM, TÖMER vs.) sunmaları halinde eğitime başlatılacaklardır. 2 yıl içerisinde Türkçe bilgilerini yeterli seviyeye getirmeyen öğrencilerin ilişikleri kesilir.

 

Eğitim dilinin tamamı yabancı bir dilde olan programlara yerleşen adaylar eğitimlerine başlamakla birlikte mezun oluncaya kadar Türkçe bilgilerini yeterli (C1-C2) seviyeye getirmekle yükümlüdürler.

 

Yabancı Dil Hazırlık

 

Üniversitemizin yabancı dil hazırlık öngören programlarına yerleşen adayların hazırlık sınıfı durumları için Mersin Üniversitesi Ortak Zorunlu Yabancı Dil ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

 

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı 29 Ağustos 2017 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacaktır. Başarılı olan öğrenciler hazırlık sınıfı eğitimi alacaklardır.

 

İntibak İşlemleri

 

Kesin kaydı yapılan öğrencilerin intibak işlemlerini yaptırmak üzere ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu öğrenci işleri bürosuna müracaat etmeleri gerekmektedir. Kabul edilen öğrencilerin intibakları başvuruları üzerine ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu yönetim kurullarınca yapılacaktır.


  • 2017-07-26 15:08:44
  • 4477