Azami Süresini Doldurarak Ek Sınava Girecek Öğrencilerimizin Dikkatine27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan karar gereği, COVID-19 Pandemisi koşulları da dikkate alınarak, azami süresini dolduranlardan başvurmaları halinde 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler dâhil ilişiği kesilecek ön lisans ve lisans öğrencileri, uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) bendi kapsamındaki ek sınav haklarından yararlanabileceklerdir.

            Bu kapsamda Fakültemizde azami öğrenim süresini doldurarak 2020-2021 eğitim öğretim yılında ilişiği kesilen öğrenciler için;

*2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin devam şartını sağlayıp başarısız oldukları dersler ile devamsızlıktan başarısız oldukları derslerin (F1 notu olan) ek sınav hakkından yararlandıkları dikkate alınarak; sadece hiç almadıkları dersler için 2 ek sınav hakkı verilecektir.

            Azami süresini doldurarak ilişiği kesilen öğrencilerin sınavlara başvuru tarihi 06.10.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 31 Ocak 2022 Pazartesi günü mesai bitimi olarak belirlenmiş olup,  bu tarihe kadar Bölüm Başkanlıklarında bulunan başvuru dilekçesini eksiksiz doldurarak başvurmaları halinde iki ek sınav hakkından yararlanabileceklerdir. 


  • 2022-01-10 14:28:13
  • 547

Actual Announcements