Covıd-19 Pandemi Sürecinde Birinci Basamakta Bakım ve İzlem Süreci; Sorunlar Çözümler ve Geleceğe İlişkin Öneriler Sempozyumu Düzenlendi

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

MeüÜniversitemiz Hemşirelik Fakültesi ev sahipliğinde Halk Sağlığı Hemşireliği ABD tarafından  “COVID-19 Pandemi Sürecinde Birinci Basamakta Bakım ve İzlem Süreci; Sorunlar Çözümler ve Geleceğe İlişkin Öneriler Sempozyumu”  18 Eylül Cumartesi günü çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 

Prof. Dr. Ayda Çelebioğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Emine Öncü’nün başkanlığını yaptığı sempozyuma, farklı üniversitelerden pek çok akademisyenin yanı sıra, alanda çalışan hemşire ve ebeler, lisans ve lisansüstü öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi.

Dört oturumda gerçekleştirilen sempozyumda Mersin’de I. basamakta COVID-19 yönetimi, Dünyada ve Türkiye’de Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği çalışmaları, Gebe-Lohusa, Bebek, Çocuk, Yaşlı ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların İzlemi, Aile Sağlığı Merkezleri'nde Bulaş Yönetimi ve Pandemide Filyasyon Çalışmalarında yaşanan sorunlar ve geleceğe ilişkin öneriler,  COVID-19 aşıları, aşı kararsızlığı ve COVİD 19’da toplum temelli önleyici girişimler geniş kapsamda tartışıldı.  

Dayanıklı, esnek ve olağan dışı durumlara (ODD) hazır sağlık sistemlerinin ODD’da hızlı yanıt vermede önemli olduğu, Aile Sağlığı Merkezlerinin bulaş riski daha az algılandığı için daha çok tercih edildiği,  pandemi döneminde sadece COVID-19 değil diyabet, kalp damar hastalıkları gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların artış gösterdiği ve izlemlerinde aksamalar olduğu bu süreçte tele tıp uygulamalarının hizmete entegre edildiği hibrit izlem modellerinin kullanılabileceği belirtildi.

COVID-19’dan korumanın en etkili yolunun aşı olduğu, aşı kararsızlığında bireysel, kurumsal, toplumsal ve politik mücadelenin başarılı olacağı, COVID-19’la mücadelede toplum katılımının önemli olduğu, sunulan hizmetin güçlendirilmesinde birinci basamakta lisans mezunu ebe ve hemşirelerin yer aldığı ekip çalışmasına ihtiyaç duyulduğu vurgulanan sempozyum sonunda oturum başkanları ve katılımcılar adına TEMA vakfına fidan bağışında bulunuldu. 

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü


  • 2021-09-24 13:35:09
  • 633

Actual News