Üniversitemiz Akademisyenlerine Sobag Proje Yazma Eğitimi Verilecek

slide background

MeüÜniversitemiz İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Duygu Özsoy Taylan yürütücülüğünde başvurulan Üniversitemiz öğretim elemanları için proje yazma eğitim programı TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Bu doğrultuda, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında desteklenecek olan “Mersin Üniversitesi Akademisyenlerine Yönelik SOBAG Proje Yazma Eğitimi” 25-27 Ekim 2021 tarihleri arasında Üniversitemiz bünyesinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Programda Prof. Dr. Günseli Bayraktutan, Prof. Dr. Abdullah Koçak ve Doç. Dr. Duygu Özsoy Taylan eğitmen olarak yer alıyor. Katılımcı kontenjanının 40 kişi ile sınırlı olduğu etkinlik sonunda katılımcılara sertifika verilecek. Eğitim programına katılım için şu koşullar aranacak:

  • En az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olmak
  • Sosyal bilimler alanında akademik çalışmalar yapıyor olmak
  • Etkinliğe bir proje önerisi ile katılıyor olmak
  • Daha önce TÜBİTAK tarafından desteklenen bir araştırma projesinde yürütücülük yapmamış olmak  (Daha önce TÜBİTAK’a proje sunmuş ancak iade veya red almış araştırmacılara öncelik verilecektir)
  • Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir proje eğitimine katılmamış olmak
  • TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olmak
  • OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak

4 Ekim 2021 tarihine kadar başvuru yapılabilecek olan eğitim programına dair bilgilendirme öğretim elemanlarımıza e-posta yoluyla ayrıca yapılacak.

Başvuru ve iletişim için: duyguozsoy@mersin.edu.tr

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü


  • 2021-09-14 09:57:23
  • 552

Actual News