Azami Öğrenim Sürelerini Doldurmuş Öğrencilere Tanınan İki Ek Sınav Hakkından Duyurular Panoda ve Fakülte DuyurularındadırT.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

_______________ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNE

 

2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesi (c) bendine göre azami öğrenim sürelerini doldurmuş öğrencilere tanınan iki ek sınav hakkından yararlanmak istiyorum. İlgili maddeye aykırı bir durumum olursa sınavımın geçersiz olacağını kabul ediyorum.

Gereğini arz ederim.

                                                                                                                      …./…./2021

 

TCKN:

Öğrenci No:

Adı Soyadı:

Cep Telefonu:

Adres: 

İmza:                                                                                                                                                 

 

Aşağıda kodları ve adları yazılı derslerden sınava katılmak istiyorum.

Sıra No:                       Kodu                           Dersin Adı

1                                  …………..                   ……………..

 

 


  • 2021-06-28 12:27:20
  • 281

Actual Announcements