2021 Yaz Stajı DuyurusuCOVID-19 Pandemisi nedeniyle Fakültemizde Uygulanacak Staj İlkeleri

 

Üniversitemiz Senatosunun 27.05.2021 tarih ve 2021/44 sayılı kararı çerçevesinde 2020-2021 Akademik Yılı ile sınırlı kalmak üzere yaz stajları, isteğe bağlı olarak yüz yüze veya ödev/proje yöntemi ile yapılacaktır. Bu karar mezun olabilecek durumdaki öğrencileri, 4. ve 6. (veya 8.) Dönemini tamamlamış öğrenciler  ve pandemi dönemi ile birlikte stajını tamamlayamamış öğrencileri kapsamaktadır. Bu kapsamda 2020-2021 Yaz döneminde staj yapacak öğrenciler için aşağıdaki adımların izlenmesi gerekmektedir.

  1. Öğrenciler, 2020-2021 yaz döneminde yüz yüze veya ödev/proje yöntemi ile staj yapmak istediklerine dair dilekçelerini ilgili bölüm web sayfalarında ilan edilecek iletişim kanalları üzerinden e-posta yoluyla ulaştıracaklardır. Dilekçe örneği, Fakültemiz panosundaki Staj klasörüne eklenmiştir.
  2. Stajlar, yüz yüze veya ödev/projeyöntemiyle bölüm staj komisyonunun belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılacaktır. Staj raporu bölümlere ait “Staj Rapor Taslağı” kullanılarak hazırlanacaktır. Bu kapsamda bölümlerin Staj Komisyonları, staj yapacak öğrencilere stajın kapsamını, içeriğini, formatını, teslim tarihini vb. bilgileri bildirecektir.
  3. Yüz yüze stajlar 14 Haziran 2021-9 Temmuz 2021 ve ya 26 Temmuz 2021- 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
  4. 2020-2021 Akademik Yılı ile sınırlı kalmak üzere öğrencilerimiz,  tercih ettiği staj türüne bakılmaksızın eş zamanlı olarak yaz okulundan da ders alabileceklerdir.
  5. Staj dosyaları Bölümlerin Staj Komisyonları tarafından değerlendirilecek ve sonuçlar öğrencilerin transkriptlerine işlenecektir.

 

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı


  • 2021-06-04 14:25:20
  • 3438

Actual Announcements