2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde Staj Yapacak Öğrenciler Dikkatine2010-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ STAJ UYGULAMA ESASLARI

 

1.       Sadece 2.sınıf öğrencilerimizin staj başvurusu kabul edilecektir. 

2.       01-31 Mart 2021 tarihleri arasında staj başvurusu için 1 adet başvuru dilekçesini aşağıda linki verilen doldurarak denizticaret@mersin.edu.tr adresine mail atmanız gerekmektedir. Stajı başlatmak için mail atmayanların stajları, staj ödevlerini hazırlayıp danışmanlarına teslim etseler dahi, stajları kabul edilmeyecektir.

3.       Bölüm/programlar tarafından belirlenen staj ödev başlıkları içeriğine göre staj ödevi/projesi bilgisayarda Word dosyası hazırlanarak ilgili dosya e-mail yoluyla gönderilecektir. Son gönderim tarihi 14 Mayıs 2021’dir. Staj sonuçlarının başarılı veya başarısız şekilde sisteme girilmesi gerektiğinden bu tarihten sonraki gönderimler kabul edilmeyecektir. Program koordinatörleri e-mail adresleri;

Deniz Ulaştırma ve İşletme Program Koordinatörü Öğr.Gör.Volkan TOK volkantok@mersin.edu.tr

Deniz ve Liman İşletmeciliği Program Koordinatörü Öğr. Gör. Dr.Mehmet KARAOĞLU

mehmetkaraoglu@mersin.edu.tr

Gemi Makineleri İşletmeciliği Program Koordinatörü Öğr. Gör. Alpaslan DURMAZ

durmaz_alpaslan@hotmail.com

4. Program Koordinatörleri, 17-21 Mayıs 2021 tarihlerinde staj ödevleri sonuçlarını staj not çizelgesini doldurarak öğrenci işlerine teslim edecektir.

5.       Daha önce stajını yapmış ancak staj komisyonuna girmemiş öğrenciler staj defterlerini posta yoluyla meslek yüksekokulumuz öğrenci işlerine gönderilecektir.

7.     DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME PROGRAMI ÖDEV KONULARI

·         Gemilerde kullanılan yangın söndürme sistemleri hakkında bilgi veriniz.

·         Gemilerde uygulanan (Solas ve ISPS dahil) tüm talim türlerini detaylı şekilde açıklayınız.

·         Elektronik seyir yardımcıları (köprü üstü seyir ile ilgili kullanılan tüm cihazlar) hakkında detaylı bilgi veriniz.

·         GMDSS kapsamında verilen ROC eğitimini ve gemilerde kullanılan haberleşme cihazlarını inceleyiniz.

·         Mersin limanından samsun limanına kadar yapılacak bir seferde denizcilik otoriteleri ile (liman-vts-kıyı emniyeti sahil güvenlik gibi) yapılacak deniz haberleşmesinde kullanılacak yöntemleri, cihazları ve frekansları kalkıştan varışa kadar detaylandırarak açıklayınız

8.     GEMİ MAKİNELERİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI ÖDEV KONULARI

·         Elektrik ark kaynağının genel incelenmesi

·         Oksigaz kaynağının genel incelenmesi

·         Gemi Buzluk (Buzdolabı) sistemlerinin incelenmesi

·         Bunkering (Gemiye yağ ve yakıt transferi) işleminin ve gemi F/O D/B tanklarından enjektöre kadar M/E yakıt sisteminin incelenmesi

9.     DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI ÖDEV KONULARI

·         Denizyolu taşımacılığını kullanarak bir ihracat senaryosunu (kendi oluşturacağınız veya denizcilik işletmelerinden, dış ticaret şirketlerinden temin edeceğiniz) ihracat ve taşımacılık sürecinin başından sonuna kadar açıklayarak, Örnek belgeler ile anlatınız. Word  ya da power point sunum ile  formatlarından biri ile hazırlayabilirsiniz

·         Karayolu taşımacılığını kullanarak bir ihracat senaryosunu (kendi oluşturacağınız veya denizcilik işletmelerinden, dış ticaret şirketlerinden temin edeceğiniz) ihracat ve taşımacılık sürecinin başından sonuna kadar açıklayarak, Örnek belgeler ile anlatınız. Word  ya da power point sunum ile  formatlarından biri ile hazırlayabilirsiniz

Başvuru Dilekçesi için lütfen tıklayınız.

 


  • 2021-03-03 09:35:30
  • 329