Ek Sınav Hakkı Duyurusu2020-2021 Güz yarıyılı itibariyle azami eğitim süresini tamamlayan Üniversitemiz Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrencileri için ek sınav hakkı verilecektir. Ek sınav 03-04/03/2021 tarihlerinde Meslek Yüksekokulumuz dersliklerinde yüz yüze yapılacak olup başvurunuzu e-posta yolu ile veya şahsen sınav günü öncesi mesai bitimine kadar (02/03/2021 Saat:17:00) öğrenci işleri ve bölüm sekreterliğine yapabilirsiniz.

EK SINAVLARA GİRME ŞARTLARI:

·Derse devam şartını yerine getirmediği en fazla 5 dersi olmak. (Hiç almadığı/alamadığı ya da devamsızlıktan kaldığı ders sayısı 6 ve daha fazla ise bu sınavlardan faydalanmaksızın öğrencinin kaydı silinir.)

·Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim programından mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda, mezun olabilmesi için başarması gereken toplam ders sayısını (hiç almadığı/alamadığı ya da alıp da devam şartını sağlayamadığı dersler dahil) beşe indiremeyen öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.

·Ek sınavlara başvuru talebi, başvuru tarihlerinde Meslek Yüksekokulu Bölüm Sekreterliğine dilekçe ile yapılacaktır.

·Ek sınavdan yararlanacak olan öğrenciler ilgili yarıyıla ait katkı payı/öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler. (İlgili döneme ait ödemeler Öğrenim ücreti, katkı payı ücreti ödemeleri Tüm Ziraat Bankası bankamatiklerinden sırasıyla Ödemeler->Eğitim->Üniversite Ödemeleri->Anlaşmalı

Üniversiteler->Mersin Üniversitesi menülerini takip edip, T.C kimlik numaranızı ilgili alana girmek suretiyle yapabilirsiniz. Ayrıca ödemelerinizi Ziraat Bankası İnternet Bankacılığından da yapabilirsiniz.

EK SINAVLAR SONUCUNDA;

Mezun olabilmesi için başarması gereken toplam ders sayısını (hiç almadığı/devam şartını sağlayamadığı dersler dahil) olmak üzere;

·Beşe indiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

·Ek sınavlara girmeden en fazla beş dersten başarısız olan öğrencilere 4 yarıyıl, Ek sınavlara girerek en fazla beş dersten başarısız olan öğrencilere 3 yarıyıl ek süre verilir.

·Bir dersten başarısız olanlara ise başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır ve ek süre ile sınırsız sınav hakkı tanınan öğrenciler öğrencilik hakkından yararlanamazlar.

·Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve kaydı silinir.

 


  • 2021-02-26 20:48:11
  • 164