2020 - 2021 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş (başarı Puanı İle) Kontenjanları ile Başvuru ve Değerlendirme TakvimiSevgili Öğrenciler;

Üniversitemiz 2020 - 2021 eğitim - öğretim yılı Bahar Yarıyılı Kurumlararası yatay geçiş (başarı puanı ile) kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi aşağıda belirtilmiştir. 

 

YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ:

 Yatay Geçiş Başvurularının Kabulü                                    :11 Ocak 2021 – 26 Ocak 2021

 Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin ilan Edilmesi     : 29 Ocak 2021

 Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri (Asiller)                                   : 01 Şubat 2021 – 03 Şubat 2021

Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri (Yedekler)                                : 04 Şubat 2021 – 05 Şubat 2021

 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ İŞLMELERİ

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular  yatay geçiş yapılmak istenen okullara şahsen ya da posta/kargo yoluyla yapılabilir. Posta/kargo yoluyla yapılan başvuruların geç ulaşmasından aday sorumludur.

Eksik evrakla yapılmış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1-Başvuru dilekçesi için tıklayınız.

2-Yatay geçiş için başvuracak öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği dersleri ve derslerden aldığı notları gösteren not döküm belgesi (Transkript) aslı.

3-Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını belirtir belge.

4-Ders İçerikleri: Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı transkriptlerdeki derslerin ders içeriklerini gösterir resmi belge.

5-İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç ilk %10'a girdiklerini gösterir belge.

6- YKS sınav sonuç belgesinin internet çıktısı.

Not: Tüm belgeler ıslak imzalı veya elektronik imzalı veya E-Devlet çıktısı olmak zorundadır.


  • 2021-01-11 14:30:00
  • 32079