Prof. Dr. Mualla Yılmaz'dan Sağlık Profesyonellerine Yönelik İki Kitap

slide background

Meü

slide background

MeüÜniversitemiz Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mualla Yılmaz 2020 yılında iki adet kitabı akademik camiaya kazandırdı. Planlaması COVID-19 pandemi sürecinden önce yapılan ,ancak yazımı yaşanan bu zorlu süreçte gerçekleşen “Sağlık Profesyonelleri İçin İletişim” adlı kitapta iletişim konuları teorik kapsamda açıklandığını, konuların vakalarla somut hale getirilerek etkileşim raporu örnekleri ile hazırlandığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, sağlık profesyonellerinin uygulamakta oldukları tedavi sürecinde gerek birey olarak hastalarıyla gerekse hasta yakınlarıyla olan iletişim becerilerinin geliştirilmesi; bu sayede de onlara sundukları bakımın kalitesini artırmaya katkıda bulunması amacıyla kitabın yazıldığını ifade etti.

2020 yılındaki basılan “Psikiyatri Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar” adlı ikinci kitap ise dünyada ve ülkemizde birçok nedene bağlı ruhsal hastalıkların artması sonucu psikiyatri hemşirelerine olan gereksinimin artması üzerine biyopsikososyal bütüncül/kanıt temelli/kurama dayalı bakım ile birey/aile ve hastaya kültüre özgü bakım vermek durumunda olan psikiyatri hemşirelerinin bakımın her aşamasında güncel gelişmeleri izleyerek kendilerini yenilemeleri amacıyla kaleme alındı. Kitap, psikiyatri hemşirelerinin güncel gelişmeleri izleyebilecekleri teorik/uygulamaya özgü bilgi ve kaynak eksikliğinin giderilmesi amacıyla kitap yazılmıştır.

Prof. Dr. Mualla Yılmaz her iki kitabın lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim gören öğrencilere, hemşirelere, diğer sağlık profesyonellerine rehberlik edeceğini, kitapların teoride ve uygulamada önemli bir ihtiyacı karşılayacağını vurguladı.


  • 2020-11-23 10:06:12
  • 817