Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ve Mersin Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Yönetimi Tarafından Oluşturulan “ Mersin University Local Nursing Now Group”un Tanıtımı Gerçekleştirildi.

slide background

MeüUluslararası Hemşireler Konseyi (ICN) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO ) işbirliği ile yürütülen üç yıllık küresel bir kampanya olan “Nursing Now/Hemşirelik Şimdi”, Türkiye’nin de yer aldığı 79 ülkede, 801 farklı yerel/ulusal/uluslararası proje ekibi, 30.856 hemşire ve ebenin katılımıyla devam ediyor.

Üniversitemiz, uluslararası platformda yürütülen Nursing Now Nightingale Challenge’da “Mersin University Local Nursing Now Group ”olarak yer alıyor. Koordinatörlüğünü Üniversitemiz Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayda Çelebioğlu’nun yaptığı proje ekibi, 05 Kasım 2020 Perşembe günü tanıtım toplantısını online olarak gerçekleştirdi.

Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanları ve Mersin Üniversitesi Hastanesi yönetici hemşirelerinin yer aldığı proje ekibi; sağlığın geliştirilmesi, korunması ve olası sapmalarda, iyi ve güvenli bakımın sağlanmasında önemli rolü olan yeni nesil hemşirelerin sağlıkta lider ve savunucular olarak gelişimini desteklemek amacıyla etkinlikler düzenlemeyi hedefliyor. 

Projenin katılımcıları, üniversitemiz hastanesinde görev yapan hemşireler ve geleceğin hemşireleri olan fakültemiz son sınıf öğrencilerinden oluşuyor.

Ekip üyeleri, önümüzdeki dönemde kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları, motivasyon, stresle baş etme, merhamet yorgunluğu, öz-bakım, liderlik, klinik deneyim, mesleğin gelişimi ve kaliteli bakım sunmanın önündeki engeller, fırsatlar ve tehditler vb. gibi konulara yönelik online seminer, panel, webinar, deneyim paylaşımı şeklinde etkinlikler gerçekleştirme konusunda çalışmalarına devam edecek.


  • 2020-11-12 13:10:07
  • 1726