2020-2021 Güz Yarıyılı Staj İşlemleriCOVİD-19 Pandemi nedeniyle Üniversitemiz senatosu 29.05.2020 tarih ve 2020/11-89 sayılı kararları doğrultusunda “ Eğitim Öğretim Süreçlerine ve Sınavlarına İlişkin Uygulama İlkeleri” 5. Maddesinde “Güz Stajı Uygulaması” hakkında ilkeler çerçevesinde,

Zorunlu stajını  2020-2021 GÜZ döneminde yapmak isteyenler, Bölüm ve/veya Programınızdaki Öğretim elemanlarına GÜZ STAJ UYGULAMASI olarak tanımlanmış durumdadır.

Güz Dönemi stajını, ilgili öğretim elemanının sizlere verdiği çalışmalar; Ödev/Proje/Sunum/vb. şeklinde yapabileceksiniz. Son teslim tarihi 31.12.2020 olacaktır.

Başvuru için Uzaktan Eğitim Platformu üzerinden GÜZ STAJ UYGULMASI dersine girip, o sayfada bulunan Word sayfası olarak oluşturulmuş olan dilekçenin sizinle ilgili bilgileri doldurarak  06.11.2020 tarihine kadar yüklemeniz gerekmektedir.

 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü


  • 2020-10-21 14:49:36
  • 328