Dekan'ın MesajıSevgili Öğrencilerimiz,

Öncelikle 2020-2021 eğitim-öğretim yılınız hayırlı olsun.

Hepinizin sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmenizi umuyor ve diliyorum. Bu yılın eğitim-öğretiminin güz yarıyılında üniversitemiz senatosunun aldığı kararlar doğrultusunda, uzaktan eğitim yoluyla çevrimiçi yapılacağı duyurulmuştu.

Bu süreçte bütün dönemlerin ders programlarında bir revizyona gitme ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu doğrultuda, eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili olarak, kurul ve komisyonlarımız başta olmak üzere dış paydaşlarımızdan da görüşler alarak, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından çeşitli tarihlerde paylaşılan öneriler de göz önünde bulundurularak, bu yıla özgü ve pandemi dönemiyle sınırlı olacak olan eğitim-öğretim uygulama ve ölçme değerlendirme yöntemleri belirlenmiştir. Bu yöntemlere ilişkin kararlar da fakültemiz web sayfası duyurular bölümünde yer almaktadır.

Eğitim-öğretim ile ilgili kurul ve komisyonlarımızın müfredatımızı geliştirme yönünde yaptığı çalışmalar sonucunda, müfredatımız yatay ve dikey entegrasyonu artıracak şekilde zenginleştirilmiştir. Bunun için ilk 3 yılda bazı ders kurullarının sonuna entegre oturumlar eklenmiştir. Tüm dönemlerin ders programı Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2020 (UÇEP-2020) gözetilerek tekrar yapılandırılmıştır.

Sevgili öğrencilerimiz, fakültemizde eğitim-öğretim kalitesini mevcut şartlar içinde en yüksek düzeyde tutmak ve sizlerin bu süreci en verimli şekilde geçirmeniz için, eğitim-öğretimin uygulama yöntemleri, Yükseköğretim Kurulu ve üniversitemiz senatosunun aldığı kararların dışına çıkmadan, ilgili kurul ve komisyonlarımız ile gerçekleştirilen birçok toplantı sonrasında karar verilmiştir. Diğer birçok tıp fakültesinin aldığı kararlar yakından takip edilmiş, pandeminin seyrinde olumlu gelişmeler olması ve yüz yüze öğretime geçilmesi kararını verebilme umuduyla son günlere kadar beklenmiş olup erken kararlar alınmamaya çalışılmıştır. Gidişata göre farklı kararlar alınması durumunda sizlerle en hızlı şekilde paylaşımda bulunulacaktır.

Her şeye rağmen verimli bir eğitim-öğretim dönemi geçirmemiz ve en kısa sürede yüz yüze öğretime geçebilmemiz ümidiyle tekrar sağlıklı ve başarılı bir dönem geçirmenizi dilerim.

Sevgilerimle.
                                                                                                                                       Prof. Dr. Ahmet Hakan ÖZTÜRK

                                                                                                                 Dekan 


  • 2020-10-01 15:21:32
  • 811