Pedagojik Formasyon Eğitimi 2020-2021 Güz Dönemi Program DuyurusuPEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ 2020-2021 GÜZ DÖNEMİ PROGRAM DUYURUSU

Yükseköğretim Kurulunun https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/pedagojik-formasyonla-ilgili-sss adresinde bulunan; “Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün, 29.06. 2020 tarihli ve 12 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı ile 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Karar eki Çizelge'de yer alan "Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan/açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlayanlar." ifadesinde değişiklik yapılmış olup anılan kararda Geçici Madde 9 ile 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin kazanılmış haklarının korunacağı hususu yer almaktadır. “  Bu karar ve açıklamalardan hareketle, Fakültemizde yeni bir Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılmayacaktır.

           Ancak daha önce kayıt yaptırıp eğitimi yarım kalmış olan öğrencilerimiz için gerekli açıklamalar, öğrenci şifresiyle girilen Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sisteminde bulunan duyurular bölümünde ilan edilecektir. Bu durumda olan öğrencilerimizin Pedagojik Formasyon Birimimizdeki memurlar ile irtibat kurmaları, ayrıca Fakültemiz Web sayfasındaki duyuruları takip etmeleri rica olunur.

 

                                                                                   EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI


  • 2020-08-19 16:58:48
  • 2143