2020-2021 Öğretim Yılı Eğitim UygulamalarıDeğerli Öğrencilerimiz,

Bilindiği üzere Kovid-19 Pandemisi Ülkemizde de ciddiyetini korumaktadır. Mersin Üniversitesi olarak tüm süreçleri yakından takip etmekteyiz ve sizlerin eğitim-öğretim sürecinizi en iyi şekilde planlamak üzere hareket etmekteyiz.

Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı söz konusu pandemi nedenyile eğitim-öğretim sürecinde derslerin en fazla %40'a kadar olan kısmının uzaktan eğitim yoluyla verilebileceği konsunda gerekli düzenlemeleri yapmıştır. Yapılan bu düzenlemeye bağlı olarak da Üniversitemiz Fakülte/Yükskeokul/Enstitü Dekanlık ve Müdürlüklerinden 2020-2021 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı için hangi derslerin uzaktan eğitim yoluyla, hangilerin ise yüz yüze işlenmesini uygun gördükleri konusunda bilgiler derlenmiştir.

Bu bilgiler ışığında şu an için derslerin en fazla %40'ı uzaktan eğitim yoluyla verilecek olup, laboratuvar çalışmaları/klinik çalışmalar/uygulama stajları vb. ile uygulaması bulunan derslerin yüz yüze yapılması ön görülmektedir. Ancak, pandemi sürecünde yaşanabilecek olan gelişmelere bağlı olarak veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının alacağı kararlar doğrultusunda Mersin Üniversitsi olarak belirlediğimiz yaklaşımlarda değişiklik ve düzenlemer yapılacaktır.

Eğitim-öğretim uygulamaları konusunda güncel gelişmeler için lütfen web sayfamızı, OİBS duyurlarını ve SMS bilgilendirmelerini dikkate alınız. Sosyal medya ortamında yer alan haber veya bilgileri dikkate almayınız.

  • 2020-08-11 22:22:55
  • 8272

Actual Announcements