Doçentlik Sözlü Sınavı

slide background

Meü

slide background

MeüFakültemiz Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Deniz KAPLAN'ın doçentlik sözlü sınavı Üniversitemiz Senatosunun 29 Mayıs 2020 tarih ve 11-2020/92 sayılı kararı gereği Mersin Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Koordinatörlüğünde, Fakültemiz Dekanı Prof.Dr.A. Murat GİZİR'in moderatörlüğünde dijital ortamda 13.07.2020 tarihinde Fakültemizde gerçekleştirilmiştir. 


  • 2020-08-06 11:49:46
  • 495

Actual News