Doçentlik Sözlü Sınavı

slide background

Meü

slide background

MeüFakültemiz Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Uğur DEĞER'in doçentlik sözlü sınavı Üniversitemiz Senatosunun 29 Mayıs 2020 tarih ve 11-2020/92 sayılı kararı gereği Mersin Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Koordinatörlüğünde, Fakültemiz Dekanı Prof.Dr.A.Murat GİZİR'in moderatörlüğünde dijital ortamda 16.07.2020 tarihinde Fakültemizde gerçekleştirilmiştir. 

  • 2020-08-06 11:51:31
  • 429

Actual News