Kurumlar Arası Yurt Dışı (başarıya Göre) Yatay GeçişKurumlar Arası Yurt Dışı (Başarıya Göre) Yatay Geçiş

Yurt dışındaki üniversitelerden Mersin Üniversitesi’nin bir lisans programına yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü, YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. 

Başvuru ve Tarihler

2020 – 2021 Akademik Yılı Güz dönemi kurumlar arası yurt dışı (başarıya göre) yatay geçiş başvuru kabul takvimi, kontenjanlar, başvuru koşulları ve diğer ilgili bilgiler daha sonra http://www.mersin.edu.tr adresinde ilan edilecektir.


  • 2020-06-15 14:37:23
  • 2769