Eğitim-öğretim Süreci ile İlgili BilgilendirmeSevgili Hekim Adayı Öğrencilerimiz,

 

  Covid-19 pandemisi dolayısıyla ülkemiz genelinde birçok alanda normale geçiş ile ilgili belirsizlikler bulunmaktadır. Sizleri yakından ilgilendiren belirsizliğin, eğitiminizin kalan kısmının nasıl yürütüleceği, ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili olduğunun farkındayız.

  Akredite bir eğitim programı yürüten fakültemiz, bu zorlu süreçte kaliteden ödün vermeden tedbirler almaya çalışmış olup, önümüzdeki süreç boyunca alınacak yeni kararlar da siz öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm iç paydaşlarımızın görüş ve önerileri alınarak ve dış paydaşlarımızın uygulamaları takip edilerek alınmaya çalışılacaktır. Ancak karar alma süreçlerimizde Yükseköğretim Kurulu’nun kararları en bağlayıcı etmen olacaktır.

  Bu zorlu süreçte hızlı karar almak yerine, sizlerin bu süreci en verimli şekilde geçirebilmeniz için mümkün olduğunca en doğru kararları almak niyetindeyiz. Bu sebeple kaygılanmak yerine konsantrasyonunuzu daha çok derslerinizde başarılı olabilmeye vermenizi öneririz.

  Kalan ders/stajlarınızın nasıl yürütüleceği ve sınavlarınızın nasıl yapılacağı ile ilgili kararlar sizlerle paylaşılmıştı. Ancak, Yükseköğretim Kurulu’nun resmi internet sitesinde 05 Mayıs 2020’de yayınladığı “15 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARİYLE ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TAKVİME DÖNÜLMESİ KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA” başlıklı bildirisinde; “Devletin ilgili kurumları tarafından 1 Haziran 2020'den itibaren 14 gün boyunca Kovid-19 salgınının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçtiğinin beyan edilmesi koşuluyla, 15 Haziran 2020 tarihinden sonra üniversitelerimizde de normale dönüşün ilk aşaması bu şekilde tedrici olarak başlayacaktır. ….. özellikle uygulama derslerine ilişkin süreçler; kademeli ve koruyucu önlemler alınarak, makul düzeyde öğrenci sayısı ile 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren yukarıda geçen önkoşulun gerçekleşmiş olması şartıyla kurgulanabilir. Üniversitelerimizin senatoları “kendi koşullarını dikkate alarak” kendilerine en uygun takvimi belirleyebilecektir. Dönem sonu sınavları ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi, ilgili yükseköğretim kurumunca belirlenen "hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler" doğrultusunda yapılacaktır” denmektedir.

  Dolayısıyla, fakültemizde de önümüzdeki günlerde yeni bir karar gelmediği sürece, Yükseköğretim Kurulu’nun bu bildirisi doğrultusunda yeni kararlar alınacak olup, Üniversitemiz Senatosu tarafından onaylandığı şekliyle sizlerle ivedilikle paylaşılacaktır.

                                                                                                                                                                       Tıp Fakültesi Dekanlığı


  • 2020-05-07 16:37:15
  • 1784