Ara Sınavların Yüz Yüze Yapılmamasına Dair Üniversitemiz Senatosunun KararıÜniversitemiz Senatosu 06/05/2020 Tarih ve 82 Sayılı Kararı ile;

COVID-19 Pandemi dolayısıyla 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonuna kadar Üniversitemiz ders programlarında yer alan derslerin uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesine başlanmış olup söz konusu uzaktan öğretim platformu üzerinden yürütülen derslerin ara sınavlarının yüz yüze yapılmamasına, derslerin ara sınavlarının ödev, proje vb. hazırlama yöntemiyle yapılmasının ve söz konusu ödevlerin 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimine Yarıyıl sonu sınavlarının başladığı tarih olan 15 Haziran 2020 tarihinden önce tamamlanarak Not Giriş İşlemlerinin Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine işlenmesine karar vermiştir.


  • 2020-05-06 16:15:54
  • 4182