Kovid-19 Pandemisi Nedeniyle 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Eğitim-öğretim Süreçlerine İlişkin Uygulama İlkeleriKOVİD-19 Pandemisi Nedeniyle 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Eğitim-Öğretim Süreçlerine İlişkin Uygulama İlkeleri

 

a.       KOVİD-19 Pandemisi nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca alınan kararlar doğrultusunda Üniversitemiz Akademik birimlerine bildirilen yazılarda belirtilen uygulamalar devam edecektir. Bundan sonraki süreçlerde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca alınacak kararlar doğrultusunda süreçlerde değişiklik olması veya yeni bir uygulamanın belirlenmesi durumunda ilgili karara bağlı olarak süreçler ve uygulamalarda söz konusu değişiklikler uygulanacaktır.

b.   2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı sonuna kadar Üniversitemiz Akademik Birimlerinin Ders programlarında yer alan Dersler, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen Derslerin İşlenme Yöntemleri Tablosunda belirtildiği şekliyle uzaktan eğitim ve/veya telafi yaz eğitim öğretim döneminde işlenmeye devam edilecektir.

c.       2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında Uzaktan eğitim platformu üzerinden yürütülen derslerde öğretim elemanı haftalık ders programında planlanmış olan ders başlama saatinde online olacaktır. Öğretim Elamanı, ders saati içerisinde öğrencilerle varsa konu anlatımını yapacak ve varsa soruları yanıtlayacaktır. Öğrencilerden soru gelmemesi ve/veya konu anlatımı tamamlandığı durumda dersi bitirebilecektir.

d.      2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı Ara Sınavları Birim Yönetim Kurulunun uygun görmesi durumunda ödev, sunum hazırlama gibi yöntemlerle de yapılabilecektir. Yarıyıl Sonu Sınavları ve Bütünleme Sınavları Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde yüz yüze yapılacaktır.

e.       Öğrencinin talep etmesi durumunda 2019-2020 Bahar Yarıyılını kapsayan kayıt dondurma işlemi yapılacaktır. Talepler, birimin kendi elektronik posta adresine öğrencinin Öğrenci İşleri Bilgi Sistemin ’de bulunan elektronik posta adresinden gönderilmesi durumunda yeterli olacaktır. Söz konusu elektronik postalar kayıt altına alınacaktır. Kayıt dondurma süreci ilgili yönetmeliklerde belirtilen prosedüre göre uygulanacaktır. Lisansüstü tez döneminde olan öğrencilerin talepleri, danışmanının uygun görüşüyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

f.       Staj eğitiminde bulunan öğrencilerin yükseköğrenimin tatil edildiği güne kadar olan staj durumları ilgili Birim Kurulları tarafından kabul edilecektir.

g.      Üniversitemiz Eğitim Fakültesi ve Spor bilimleri Fakültesi Lisans Ders Programlarında yürütülmekte olan Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerinin teorik ve uygulama kısımları Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenecek olan Yöntem ve Takvime göre yürütülecektir.

h.      Lisansüstü programlarda 16 Mart 2020 – 29 Mayıs 2020 tez savunması, tez teslimi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve semineri olan öğrencilerin eğitim-öğretimleri Mayıs ayı sonuna kadar ertelenmiştir. Söz konusu durum için ilgili öğrencilerin eğitim-öğretimleri 01 Haziran 2020 tarihi itibariyle başlayacaktır. Öğrenciler eğitim-öğretimlerine kaldıkları yerden devam edecektir.


Senato Kararımıza istinaden, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınan yeni kararlar ve Üniversitemzideki uygulamaları OİBS'den duyurulacaktır.

Öğrenciler eğitimlerine uzak.mersin.edu.tr adresinden giriş yapmak suretiyle sürdürecekler ve ilgili platform ile ilgili sorunlarını platformda bulunan yardım ve destek yoluyla gidereceklerdir.  Öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ilgili soruları için ogrencidestek@mersin.edu.tr e-posta adresine iletmek suretiyle yanıt bulacaklardır. Kendi bölümleriyle ilgili sorular için bölüm e-posta adreslerini kullanmaları doğru olacaktır.


  • 2020-05-18 11:19:06
  • 5482