Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Milli Mücadele’nin 100. Yıldönümü Anısına Kitap Yayınlandı.

slide background

Meü

slide background

MeüFen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. İbrahim Bozkurt’un editörlerinden ve kitap içindeki bölüm yazarlarından biri olduğu, "Milli Mücadele’nin Başlangıcının 100. Yıldönümünde 1919" adlı kitap yayınlandı. Çalışmada, yine Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Birgül Bozkurt’un da bir yazısı bulunuyor.

Kitapla ilgili bilgi veren Doç. Dr. İbrahim Bozkurt, "Birinci Dünya Savaşı’nın galipleri olan İtilaf Devletleri ile 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi sonrası Anadolu’da başlayan işgaller, hukuksuzluklar ve haksızlıklar bir milleti var olma çabasıyla örgütlenmeye yöneltmiştir. Bu bağlamda Milli Mücadele, çeşitli zorluk ve yetersizliklere rağmen, ülkenin işgaline ve parçalanmasına sessiz kalınmadığını gösteren, Anadolu’da verilen topyekûn bir direnişin adı olmuştur. 1919’u birbirinden farklı konu ve bakış açılarıyla değerlendiren on üç yazarın ortak amacı, Milli Mücadele’nin 100. Yıldönümünde, tarihsel dönüm noktalarına özgü bir geleneği devam ettirmek ve toplumsal hafızaya akademik bir yayınla katkıda bulunmaktadır." dedi.

Türkiye’de sekiz üniversiteden on üç akademisyenin 1919 olaylarına odaklanan yazılarından oluşan kitabın, yazarlarının isimleri ve bölüm başlıkları da şöyle:

Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan, Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya Geçmesi ve Paris Barış Konferansı; Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Kemal Arı, 19 Mayıs Gerçeği ve Mustafa Kemal Paşa (Abartılı Savlar ve Doğrular); Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ercan Haytoğlu, Batı Anadolu’da İngiltere’nin 1919 Yılı Siyasi ve Askeri Faaliyetlerine Bir Bakış; Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ergün Aybars ile Türk Kurtuluş Savaşı’nın Tarihsel Önemi Üzerine Söyleşi; Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Fevzi Demir, 19 Mayıs 1919 Projeksiyonlarına Bir Katkı Girişimi; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Birten Çelik, 1919 ve Yeniden Şekillenen Dünya Siyaseti; Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Umut Karabulut, Meşrutiyet’ten Milli Mücadele’ye Siyasi Protesto Kültürü ve 1919 Yılındaki İşlevi; Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Olcay Özkaya Dumanlı, Devrin Tanıklarının Kaleminden Milli Mücadele’nin İlk Halk Toplantıları ve Kongre Çalışmaları; Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Yürek, Bir Romancı Bakış Açısıyla 19 Mayıs 1919 Süreci; Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Bozkurt, Türk Basınında Damat Ferit Paşa’nın Başkanlığındaki Murahhas Heyeti’nin Paris Seyahati ve Barış Konferansı’na Katılımı Üzerine Gözlemler (6 Haziran-15 Temmuz 1919); Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Volkan Payaslı, Mehmet Asım Us ve Vakit: Bir Gazetecinin Gözünden Milli Mücadele Yıllarına Dair Bir Kesit (1919) Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğ. Üyesi Birgül Bozkurt, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Kuruluşu ve Tarihsel İşlevi; Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sezen Karabulut, İşgal Öncesi İzmir’de Rumların Psikolojik Mücadelesi: Nümayişler ve Propaganda (30 Ekim 1918-15 Mayıs 1919).


  • 2020-01-13 19:30:45
  • 1777