2019-2020 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları ile Başvuru ve Değerlendirme TakvimiSevgili öğrenciler;

 

Üniversitemiz 2019 - 2020 eğitim - öğretim yılı bahar yarıyılı kurum içi yatay geçiş  kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvim aşağıda belirtilmiştir.

 


 KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ:

 Yatay Geçiş Başvurularının Kabulü                                : 13 Ocak 2020 – 17 Ocak 2020

 Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı             : 24 Ocak 2020

 Yatay Geçiş Kayıt Tarihi                                                   : 27 Ocak 2020 - 31 Ocak 2020   


BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar belgeler tamamlanmış olarak başvuru süresi içerisinde ilgili Fakülte Dekanlıklarına/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine şahsen yapılacaktır.


BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1-Başvuru dilekçesi.

2-Yatay geçiş için başvuracak öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği dersleri ve derslerden aldığı notları gösteren not döküm belgesi (Transkript) aslı. 


3-Disiplin cezası alıp almadığına dair belge.

 

4-Ders İçerikleri: Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı transkriptlerdeki derslerin ders içeriklerini gösterir resmi belge.
 

5-İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç ilk %10'a girdiklerini gösterir belge.

6- Ö.S.Y.S. sınav sonuç belgesi'nin internet çıktısı.


  • 2019-12-30 08:40:15
  • 5482

Actual Students