Tus - Ydus Başvuru EvraklarıNaklen Atama İçin :

Açıktan Atama İçin :

Yabancı Uyruklu Atama İçin :

1- Dilekçe

2 - Sağlık Raporu
(Tam Teşekküllü Devlet veya Üniversite
Hastanesinden Alınacak Heyet Raporu)

3 - İkametgah Belgesi

4 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5 - Diploma Fotokopisi

6 - TUS/YDUS Belgesi

7 - Resim (6 Adet)

8 - Askerlik Belgesi

9 - Savcılık Belgesi

10- Hizmet Belgesi 

11- Uzmanlık Belgesi (YDUS İçin)

 Not:

-Her Belgeden 2’şer adet olacak

-Diplomaların Aslı ve Fotokopisi gelecek


1 - Dilekçe 

2 - Sağlık Raporu
(Tam Teşekküllü Devlet veya Üniversite
Hastanesinden Alınacak Heyet Raporu)

3 - İkametgah Belgesi

4 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5 - Diploma Fotokopisi

6 - TUS/YDUS Belgesi

7 - Resim (6 Adet)

8 - Askerlik Belgesi

9 - Savcılık Belgesi

10 - Güvenlik Soruşturması Formu 

11- Uzmanlık Belgesi (YDUS İçin)

Not:

-Her Belgeden 2’şer adet olacak

-Diplomaların Aslı ve Fotokopisi gelecek

-Güvenlik Soruşturma formu 3 adet

1 - Dilekçe 

2 - Sağlık Raporu
(Tam Teşekküllü Devlet veya Üniversite
Hastanesinden Alınacak Heyet Raporu)

3 - Diploma Fotokopisi

4 - Diploma Türkçe Tercümesi

5 - Diploma Denklik Belgesi

6 - Pasaport Fotokopisi

7 - Pasaport Türkçe Tercümesi

8 – TUS/YDUS Belgesi

9 - Resim (2 Adet)
Not:

-Her Belgeden 2’şer adet olacak


Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Sosyal Güvenlik Beyan Formu

Mal Bildirim Beyan Formu

Güvenlik Soruşturması Formu


Not: Sağlık Bakanlığı adına Fakültemizde ihtisas eğitim almaya hak kazananlar Eğitime Başlamaya Gelirken Kimlik Fotokopisi ve TUS/YDUS belgelerini getirmeleri yeterlidir.

Not: Başvurular şahsen yapılacaktır. 


  • 2019-11-11 13:17:20
  • 2151