Iı. Uygulamalı Temel Biyoistatistik EğitimiMersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Bahar TAŞDELEN, Doç. Dr. Gülhan TEMEL, Doç. Dr. Semra ERDOĞAN, Dr. Öğr. Ü. Didem DERİCİ YILDIRIM ve Yardımcı eğitmen Araş. Gör. Merve TÜRKGÜN tarafından, Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp Bilimlerinde görev yapan Araştırma Görevlilerine ve Yan Dal Araştırma Görevlilerine 19-20 Eylül 2019 tarihinde II. Uygulamalı Temel Biyoistatistik Eğitimi verildi. Tıp Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarında yapılan 10 saatlik eğitimin tamamına katılan 19 Araştırma Görevlisi’ne, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Hakan ÖZTÜRK tarafından katılım belgeleri verilirken, konuşmasında  “ Akademisyen olmak isteyenler için son derece önemli ve gerekli bir eğitim” olduğunu ve “Her yıl tekrarlanıyor olmasının Fakültemiz için önemli” olduğunu vurguladı.    

                                                                                                                                                                  Tıp Fakültesi Dekanlığı


  • 2019-09-23 16:24:48
  • 2489

Actual News