Smartfısh Ufuk 2020 Projesi

slide background

Meü 

SMARTFISH UFUK 2020 (Proje kodu: 773521)

Etkin, yasalarla uyumlu ve çevre dostu balıkçılık sektörü için akıllı avlama teknolojileri

SMARTFISH te amaç, Avrupa Birliği balıkçılık sektöründe, kaynak etkinliğini optimize etmek, stok tahminleri için otomatik veri toplama sistemleri geliştirmek, yasal düzenlemelere uyulduğuna ve ekolojik etkinin azaltıldığına dair kanıtlar sağlamak için ileri teknoloji ürünü ekipmanların geliştirilmesi, test edilmesi ve tanıtılmasıdır.

Proje kapsamında, bilgisayarla görü, kamera teknolojisi, veri işleme, otomatik öğrenme, yapay zeka, büyük veri analizi, akıllı telefon/tabletler, LED teknolojisi, akustik ve uzaktan kumandalı robot teknolojilerindeki gelişmelerden yararlanılarak balıkçılıkta avcılık, stok tahmini, gözlem ve kontrol amaçlı sistemler geliştirilecektir. Bu sistemler operasyon öncesinde balıkçıya karar vermesinde destek olacak, avlanan ürünün tür, boy ve ağırlığı hakkında stok tahmincilerine ve balıkçılık yöneticilerine veri akışı sağlayacaktır. Böylece avcılığın ekonomik etkinliği arttırılırken, hedeflenmeyen türlerin ölümünün ve ekosisteme verilen hasarın azaltılması mümkün olacak, stok tahminlerinde kullanılmak üzere daha güçlü veri setleri sağlanmış olacaktır. Otomatik veri akışı aynı zamanda balıkçıların yasal düzenlemelere riayet etmeleri için önemli bir kontrol mekanizması oluşturacaktır.