Çalıştay: Dağlık Kilikya'da Arkeolojik ve Kültürel Peyzaj Çalışmaları

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

MeüÜniversitemiz ev sahipliğinde ‘Aşağı Göksu Arkeolojik Kurtarma Yüzey Araştırması Projesi’  kapsamında ‘Dağlık Kilikya'da Arkeolojik ve Kültürel Peyzaj Çalışmaları Çalıştayı’ düzenlendi. Britanya Akademisi tarafından Newton Fonu yoluyla desteklenen proje; Mersin Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi ve Leıchester Üniversitesi ortaklığında yürütülüyor. 

17 Kasım Cuma günü Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Leıchester Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Naoise Mac Sweeney, Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Tevfik Emre Şerifoğlu ve Mersin Üniversitesi Restorasyon ve Koruma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. İpek Durukan organizatörlüğünde gerçekleşen çalıştaya, çeşitli üniversitelerden akademisyenler ve öğrenciler katılım sağladı. 

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Restorasyon ve Koruma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Durukan, çalıştaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek proje süreci hakkında bilgi verdi.

Çalıştayın ilk oturumunda; Yrd. Doç. Dr. Tevfik Emre Şerifoğlu ‘Aşağı Göksu Arkeolojik Kurtarma Yüzey Araştırması Projesi’ başlıklı sunumunu, Doç. Dr. Naoise da ‘Mac Sweeney Lower Göksu Archaeological Salvage Survey Project’ başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

İkinci oturum, Yrd. Doç. Dr. Mark Jackson’ın ‘Previous Work on the Roman and Byzantine Period in the Upper Göksu Region’ başlıklı sunumuyla başladı. Akabinde ise Yrd. Doç. Dr. Anna Collar ‘Landscape, Settlements and Routes in Rough Cilicia-Isauria in the Roman and Byzantine Periods, with Discussion of Recent Finds by the Lower Göksu Archaeological Salvage Survey Project’ başlıklı sunumunu, Doç. Dr. Günder Varinlioğlu da ‘Boğsak Arkeolojik Yüzey Araştırması (BOGA): Boğsak ve Dana Adaları’nda Yerleşim, Yapı Endüstrisi ve Kutsal Mekân’ başlıklı sunumunu konuklarla paylaştı. 

Çalıştayın üçüncü oturumda, Yrd. Doç. Dr. İpek Durukan, ‘Kayraktepe Barajı Bilim Komisyonu’nun Baraj Alanına İlişkin Çalışmaları’ başlığını ele aldı.  ‘Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nün Dağlık Kilikia Araştırmaları’ nı ise Yrd. Doç. Dr. Erkan Alkaç anlattı. Arkeolog Kenan Beşaltı’nın ‘Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun Dağlık Kilikya Arkeolojik ve Kültürel Peyzaj Araştırmalarına Katkısı’  başlıklı sunumunu anlatmasıyla üçüncü oturum sona erdi. 

Üçüncü oturumun sonunda katılımcılarla, ‘Short Documentary about the Göksu Valley and the Dam Project’ ile ‘Aşağı Göksu Vadisi ve Baraj Projesi’ belgeselleri paylaşıldı.

Dördüncü oturumda, Prof. Dr. Sam Turner tarafından ‘Tarihsel Akdeniz Peyzajları: Toprak Bilimi ve CBS Kullanımıyla Devamlılığın ve Değişimin Anlaşılmasında Yeni Disiplinlerarası Bir Yaklaşım’ başlıklı sunum, Dr. Francesco Carrer tarafından ‘Doğu Akdeniz Tarihi’nin Aydınlatılmasında Bir CBS Yaklaşımı: Türkiye’de Tarihsel Peyzaj Karakterizasyonu’ başlıklı sunum, Yrd. Doç. Dr. Ebru Ersoy, Yrd. Doç. Dr. Nurdan Erdoğan, Betül Çavdar, ve Prof. Dr. Engin Nurlu Dağlık tarafından ‘Kilikya’da İnsan-Çevre-Peyzaj Etkileşimleri’ başlıklı sunum gerçekleştirildi.

Son oturumda ise ‘Doğu Dağlık Kilikya’nın Arkeolojik ve Doğal Peyzajı Bağlamı’nda “Yer”in Korunması: Kanlıdivane ve Akkale Örenyeri Çevre Düzenleme Çalışmaları’ başlığını, Doç. Dr. Nida Naycı ve ‘Dağlık Kilikya’da Arkeolojik ve Kültürel Peyzajın Bütünleşik Korunması ve Yönetimi Üzerine Düşünceler’ başlığını da Yrd. Doç. Dr. Yasemin Sarıkaya Levent ele aldı.

Gerçekleştirilen çalıştay, Mersin Üniversitesi Restorasyon ve Koruma Merkezi Kurucu Müdürü Prof. Dr. Tamer Gök moderatörlüğünde, tartışma oturumu yapılmasıyla sona erdi.

 

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü


  • 2017-11-17 18:08:17
  • 2810