Türkiye Atıf Dizini Veritabanına Abonelik Sağlanmıştır.

slide background

Meü
    Üniversitemiz kütüphanesi ulusal sağlık bilimleri dergilerini bir araya getiren Türkiye Atıf Dizini veri tabanına üyelik sağlamıştır.

 

Türkiye Atıf Dizini Veri tabanı;

 -Türkiye kaynaklı sağlık bilimleri dergilerinde son yıllarda yayımlanmış güncel makalelerin tam metin ve özetlerini kapsamaktadır. 

-Kayıtlı dergiler arasında hesaplanan ve dergilerin aldığı atıf oranını belirleyen bir ölçektir.

 

Erisim adresi: http://www.atifdizini.com/default/tr-index.html

Tüm dergi listesi (374 dergi): http://www.atifdizini.com/journals/tr-index.html

Kayit adresi: http://www.atifdizini.com/search/tr-index.html?s=tıp

 

Erişim İçin;

Üniversite içinden, her kullanıcının bir kereye mahsus ''yeni kullanıcı'' olarak “http://www.atifdizini.com/search/tr-index.html?s=tıp”  linkinden kayıt yapması gerekmektedir.

Bu kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, oluşturulan kullanıcı adı ve şifre ile her zaman kurum içi / kurum dışı erişim sağlanabilmektedir.


  • 2017-01-12 14:28:43
  • 4566