Uzaktan Öğretimde Ders Kayıt Süreci


Değerli öğrenciler,

Program bazında seçmeniz gereken minimum ders sayıları aşağıda verilmiştir. Kayıt yenileyecek olan öğrenciler aşağıda verilen derslere ek olarak isterlerse daha önce alıp da başarısız oldukları derslere veya (dersin zorunlu olmaması durumunda) bu derslerin yerine tercih ettikleri başka derslere kaydolabilirler. Son dönem (3. Dönem) öğrencileri ayrıca zorunlu olan Dönem Projesi dersine kaydolmak zorundadırlar.
 

Program1. Dönem Öğrencileri2. Dönem Öğrencileri3. Dönem Öğrencileri
İşletme3 S4 S3 S
İnsan Kaynakları ve Kariyer Dan.4 Z3 Z + 2 S2 Z  + 2 S
Lojistik ve TZ Yönetimi2 Z + 2 S2 Z + 2 S1 Z + 1 S
Kalite Yönetimi3 S4 S3 S
Kadın Araştırmaları4 S3 S3 S

               Z: Zorunlu
               S: Seçmeli


  • 2016-11-22 13:10:06
  • 13880