Rekabetçi Sektörler Programı Adana'da Tanıtıldı

slide background

MeüBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AB Mali Programları Dairesi Başkanı Murat Altun'un tanıttığı programda, yatırımlarda altyapıdan ziyade AR-GE, inovatif ve katmadeğer sağlayan ürün konularına odaklandıklarını söyledi. Programın bir amacının bölgesel kalkınma diğer amacının ise Türkiye'nin rekabet gücüne destek vermek olduğunu vurgulayan Altun, "Daha inovatif, daha yenilikçi projeler ülkenin ekonomik yapısına katkılar sunacaktır" diye konuştu.
Rekabetçi Sektörler Programı'nın tanıtım seminerine kent protokolü, oda ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra davetliler katıldı.

Mersin üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan ARSLAN, Mersin TTO adına ise proje yürütücüsü Öğr. Gör. Ayşegül S. POLAT ve modül koordinatörlerimiz seminerde yer aldılar.


  • 2016-11-04 13:47:40
  • 5103

Actual News