Kapatılan Yükseköğretim Kurumlarında Kayıtlı Öğrencilerin Yatay Geçiş DuyurusuYükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) 05.08.2016 tarih, 75850160-301.01.01-48663 sayı ve 667 Sayılı KHK Yerleşen Öğrenciler konulu yazısına istinaden; kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin şartları sağlamaları halinde "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik"'in EK Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapabileceklerdir.


Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin yatay geçiş işlemleri için gerekli olan öğrenci belegesini e-devlet üzerinden alabileceklerdir. E-devlet üzerinden öğrenci belgelerini alamayan öğrenciler kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından daha önce aldıkları belgeler ile yatay geçiş başvurusu yapabileceklerdir.


Başvuru için Gerekli Belgeler:

1-Yatay geçiş başvuru formu

2-Nüfus cüzdan fotokopisi

3-Halen kayıtlı öğrenci olduğuna dair belge (son üç ay içerisinde alınmış)

4-Üniversiteye girdiği yıla ait merkezi yerleştirme puanını gösterir belge (ÖSYS sonuç belgesi ve ÖSYS yerleştirme sonuç belgesi)


Başvurular şahsen Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılacaktır.


Başvuru – Değerlendirme Takvimi:

 

İşlem

Başlangıç

Bitiş

Başvurular

17 Ağustos 2016

31 Ağustos 2016

Başvuruların değerlendirmesi

31 Ağustos 2016

02 Eylül 2016

Yerleşen öğrencilerin ilanı

03 Eylül 2016

Kayıt Tarihleri (Asiller)

05 Eylül 2016

06 Eylül 2016

Kayıt Tarihleri (Yedekler) 

07 Eylül 2016

08 Eylül 2016

Ders Kaydı ve Kayıt Yenileme İşlemleri

05 Eylül 2016

09 Eylül 2016


  • 2016-08-17 13:58:13
  • 4956

Actual Announcements