SempozyumlarKilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi Tarafından Düzenlenen Sempozyumlar


Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi tarafından 2010 yılına kadar toplam beş sempozyum ve bir Workshop düzenlenmiştir. Düzenlenen Sempozyumlardan dördü Klasik Çağlarda Kilikia' konu başlıklı olarak düzenlenmiştir. Kilikia'nın sözkonusu dönemlerdeki arkeolojisi, eskiçağ tarihi, epigrafisi, nümizmatiği, Bizans Sanat Tarihi ve Anadolu'da yerel idare sistemlerini (Clientel Dynasty) ve bununla bağlantılı olarak Dağlık Kilikia Arkeolojisine paralellik gösteren konularını inceleyen bildiriler sempozyumların içeriğini oluşturmuştur. Bu sempozyumların yanı sıra Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi (KAAM) “Antik Çağda Anadolu’da Zeytinyağı ve Şarap Üretimi” başlıklı sempozyumu 06 - 08 KASIM 2008 tarihleri arasında düzenlemiştir. Bu sempozyumların yanı sıra “Arkeolojide Yerleşim Çalışmaları” başlıklı Workshop yine Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi tarafından düzenlenmiştir. Bu workshop çalışmasının bildirileri OLBA 12 (2005)  içerisinde yayınlanmıştır.  1. 1.Uluslararası Kilikia Arkeolojisi Sempozyum Programı

  2. 2.Uluslararası Kilikia Arkeolojisi Sempozyum Programı

  3. 3.Uluslararası Kilikia Arkeolojisi Sempozyum Programı

  4. 4.Uluslararası Kilikia Arkeolojisi Sempozyum Programı

Antik Çağda Anadolu’da Zeytinyağı ve Şarap Üretimi Sempozyum Programı

Arkeolojide Yerleşim Çalışmaları - Workshop Programı


  • 2016-03-24 13:51:42
  • 2505

Actual Activity