Slide background
Environmental Engineering

Environmental Engineering

Genel Görünüm

     Vizyon

     Ulusal ve uluslararası düzeyde mühendislik öğrencileri eğitmek,

Çevre sorunlarını önleyebilecek ve çözebilecek bilim, teknoloji ve mühendislik entegrasyonuna sahip öğrenciler yetiştirmek,

      Misyon

      Kendilerini Atatürk ilke ve devrime adamış, laiklik ve Türk Cumhuriyeti'nin temel ilkelerinden taviz vermeyen çalışkan mühendisler yetiştirmektir.

İnisiyatif alan öğrencileri çağdaş, yaratıcı ve pozitif düşünmeye teşvik etmek, üretken ve kaliteli yeni nesiller geliştirmek.

Ülkemizin teknolojik, sosyal ve ekonomik açıdan gelişmesinde yenilikçi, sosyal sorumluluk taşıyan mühendisler yetiştirmek,

İnsanlığın yararına bilgi kendi birikimlerini kullanarak yeni teknolojileri geliştirmek ve yaşamın her düzeyinde yeni ve kalıcı çözümler üretebilmeleri için öğrencileri teşvik etmek.


      Bölümümüz 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır. Bölümde 4 profesör, 3 doçent, 3 yardımcı doçent, 7 araştırma görevlisi, 1 uzman, 2 laboratuar teknisyeni ve 1 sekreter olarak toplam 21 kişi görev yapmaktadır. Eğitim-öğretim programı Mühendislik Fakültesi dersliklerinden bölümümüze ait 3 adet derslikte (MF307, MF308, MF309) ve ortak olan teknik çizim dersliklerinde devam etmektedir. Laboratuar çalışmaları 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılından itibaren taşındığımız laboratuarlarımızda sürdürülmektedir. Ayrıca, Enstrümantal Analiz, AAS, Çevre Biyoteknolojisi, Çevre Mikrobiyolojisi, Toprak Kirliliği Kontrolü, İnorganik Katı Atık ,Endüstriyel Atıksu, Çevresel Toksikoloji, Ekoloji, HPLC, Spektrofotometre, GC, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Hava Kirliliği ve Kontrolü, Katı Atık, Gürültü Kirliliği ve Kontrolü laboratuvarları gibi araştırma laboratuvarları bulunmaktadır. Araştırma laboratuarlarımızda DPT, TÜBİTAK, BAP ve Özel Sektör destekli proje çalışmaları yürütülmektedir.

Laboratuarlarımız, gerek üniversite araştırma fonunca, gerek proje destekleyicisi kurumlarca ve gerekse de hayırsever kurum ve vatandaşların katkısıyla araç ve gereç yönünden gün geçtikçe daha yeterli hale gelmektedir. Bölümümüzde projelerin yanında yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları da yürütülmektedir. Staj uygulamaları hocalarımızın denetiminde laboratuarlarımızda ve özel sektör olanaklarından yararlanılarak yapılmaktadır.

Laboratuarlarımızda ayrıca döner sermaye çalışmaları da gerçekleştirilmektedir. 4 yıllık lisans eğitim-öğretimini tamamlayan mezunlarımız Çevre Mühendisi ünvanı almaktadır. Öğrencilerimize Çevre Mühendisliği alanındaki çalışmalarına yön verecek temel dersler teorik ve uygulamalı olarak verilmekte ayrıca son sınıf öğrencileri Mesleki Yabancı Dil dersi de görebilmektedir. Mezunlarımız Çevre ve Şehircilik, Sağlık, Tarım, Bayındırlık ve İskan Bakanlıkları, İller Bankası, DSİ, Belediyeler, Üniversiteler ve Özel Sektörde çalışabilmekte ve iş olanakları gün geçtikçe artmaktadır.

Bölüm çalışmalarında hedeflenen amaç, öğrencilerimizin bilimsel olarak en iyi şekilde yetişmelerinin sağlanmasının yanında, yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının ve proje çalışmalarının da en verimli şekilde gerçekleştirilmesidir. Bunun yanında öğrencilerimizin kültürel ve sosyal aktivitelerine de destek vermekteyiz.


Son İki Yılda Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020
25. Uysal, Y.; Mut, B. Biogas and methane production efficiency of sewage sludge supplemented with conductive materials. INT. J. GLOBAL WARMING, 2020, Accepted for publication, 1-21.
24. Sarı, E.; Gümüş, U.; çağatay, N.; Kurt, M.; Kılıç, .; Arslan, T. Distribution and Environmental Risk Evaluation of Metals in Sediment Cores from Marmara Ere ˘ glisi Shelf, Marmara Sea, Turkey. ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, 2020, 486, 261-273.
https://doi.org/10.1007/s13369-019-04087-z
2019
23. Demir delil, A.; Köleli, N.; Dağhan, H.; Bahçeci, G. Recovery of heavy metals from canola (Brassica napus) and soybean (Glycine max) biomasses using electrochemical process. ELSEVIER BV, 2019, 1-10.
http://dx.doi.org/10.1016/j.eti.2019.100559
22. Bilici, Z.; ışık, Z.; Aktaş, Y.; Yatmaz, H.; Dizge, N. Photocatalytic effect of zinc oxide and magnetite entrapped calcium alginate beads for azo dye and hexavalent chromium removal from solutions. JOURNAL OF WATER PROCESS ENGINEERING, 2019, 5, 1-10.
21. Demir delil, A.; Gülçiçek, O.; Gören, N. Optimization of Adsorption for the Removal of Cadmium from Aqueous Solution Using Turkish Coffee Grounds. SPRINGER SCIENCE AND BUSINESS MEDIA LLC, 2019, 1, 1-18.
http://dx.doi.org/10.1007/s41742-019-00224-6
20. Arikan, E.; ısik, Z.; Bouras, H.; Dizge, N. Investigation of immobilized filamentous fungi for treatment of real textile industry wastewater using up flow packed bed bioreactor. ELSEVIER BV, 2019, 7, 100197-100197.
http://dx.doi.org/10.1016/j.biteb.2019.100197
19. Ozbey unal, B.; Dizge, N.; Karagunduz, A.; Keskinler, B. Combined electrocoagulation and electrooxidation process in electro membrane bioreactor to improve membrane filtration effectiveness. ELSEVIER BV, 2019, 7, 100237-100237.
http://dx.doi.org/10.1016/j.biteb.2019.100237
18. Dizge, N.; Unal, B.; Arikan, E.; Karagunduz, A.; Keskinler, B. Recent progress and developments in membrane materials for microbial electrochemistry technologies: A review. ELSEVIER BV, 2019, 1, 100308-100308.
http://dx.doi.org/10.1016/j.biteb.2019.100308
17. ısik, Z.; Bilici, Z.; Adiguzel, S.; Yatmaz, H.; Dizge, N. Entrapment of TiO2 and ZnO powders in alginate beads: Photocatalytic and reuse efficiencies for dye solutions and toxicity effect for DNA damage. ELSEVIER BV, 2019, 14, 100358-100358.
http://dx.doi.org/10.1016/j.eti.2019.100358
16. Ozbey unal, B.; Bilici, Z.; Ugur, N.; ısik, Z.; Harputlu, E.; Dizge, N.; Ocakoglu, K. Adsorption and Fenton oxidation of azo dyes by magnetite nanoparticles deposited on a glass substrate. ELSEVIER BV, 2019, 32, 100897-100897.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jwpe.2019.100897
15. Naik, N.; Padaki, M.; Déon, S.; Karunakaran, G.; Dizge, N.; Saxena, M. The efficient mixed matrix antifouling membrane for surfactant stabilized oil-in-water nanoemulsion separation. ELSEVIER BV, 2019, 32, 100959-100959.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jwpe.2019.100959
14. Dizge, N.; Shaulsky, E.; Karanikola, V. Electrospun cellulose nanofibers for superhydrophobic and oleophobic membranes. ELSEVIER BV, 2019, 590, 117271-117271.
http://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2019.117271
13. ısik, Z.; Arikan, E.; Ozay, Y.; Bouras, H.; Dizge, N. Electrocoagulation and electrooxidation pre-treatment effect on fungal treatment of pistachio processing wastewater. ELSEVIER BV, 2019, 1, 125383-125383.
http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.125383
12. Nadeem, K.; Guyer, G.; Keskinler, B.; Dizge, N. Investigation of segregated wastewater streams reusability with membrane process for textile industry. ELSEVIER BV, 2019, 228, 1437-1445.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.04.205
11. Bouras, H.; ısik, Z.; Bezirhan arikan, E.; Bouras, N.; Chergui, A.; Yatmaz, H.; Dizge, N. Photocatalytic oxidation of azo dye solutions by impregnation of ZnO on fungi. ELSEVIER BV, 2019, 146, 150-159.
http://dx.doi.org/10.1016/j.bej.2019.03.014
10. çeliker, M.; Türkmen, S.; Güler, C.; Kurt, M. Factors controlling arsenic and selected potentially toxic elements in stream sediment–soil and groundwater–surface water systems of a hydrologically modified semi-closed basin (Uluova) in Elazığ Province, Eastern Turkey. JOURNAL OF HYDROLOGY, 2019, 569, 167-187.
Publications_007.pdf
9. Savcı, S.; Yalvaç, M.; Karaman, Z.; Deniz, F.; Mazmancı, M. . FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2019, 28, 1724-1732.
8. Demir delil, A.; Köleli, N. Investigation of a combined continuous flow system for the removal of Pb and Cd from heavily contaminated soil. CHEMOSPHERE, 2019, 229, 181-187.
http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.04.201
7. Zucker, I.; Dizge, N.; Fausey, C.; Shaulsky, E.; Sun, M.; Elimelech, M. Electrospun silica nanofiber mats functionalized with ceria nanoparticles for water decontamination. ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY (RSC), 2019, 9, 19408-19417.
http://dx.doi.org/10.1039/C9RA03467F
6. ısik, Z.; Arikan, E.; Bouras, H.; Dizge, N. Bioactive ultrafiltration membrane manufactured from Aspergillus carbonarius M333 filamentous fungi for treatment of real textile wastewater. ELSEVIER BV, 2019, 5, 212-219.
http://dx.doi.org/10.1016/j.biteb.2019.01.020
5. Gülçiçek, O.; Demirel, Z. . POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2019, 28, 3179-3195.
10.15244/pjoes/94384
4. Saleh, M.; Yalvaç, M.; Arslan, H. . KARBALA INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN SCIENCE, 2019, 5, 54-63.
10.33640/2405-609X.1017
3. Saleh, M.; Yalvaç, M.; Arslan, H. Optimization of Remazol Brilliant Blue R Adsorption onto Xanthium Italicum using the Response Surface Method. UNIVERSITY OF KERBALA, 2019, 5, 55-63.
http://dx.doi.org/10.33640/2405-609X.1017
2. Demir delil, A.; Gülçiçek, O.; Gören, N. . INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2019, 13, 861-878.
1. Yalvaç, M.; Günaydın, S.; Saleh, M.; Yaylacı ödün, D. . JOURNAL OF MATERIAL CYCLES AND WASTE MANAGEMENT, 2019, , -.
10.1007/s10163-018-00824-y