Slide background
Department of Foreign Language Education

Meü

Slide background
Department of Foreign Language Education

Meü

Department of Foreign Language Education

          Bölümümüz 2000–2001 Eğitim Öğretim yılında Eğitim Fakültesinin açılmasıyla 30 öğrenciyle faaliyete başlamıştır. Gündüz öğretimi programının yanı sıra, 2002–2003 Eğitim Öğretim yılından başlayarak 42 lisans öğrencisiyle 2. Öğretim programı eklenmiştir. Program ilk mezunlarını 2003–2004 Eğitim Öğretim yılında vermiştir. Lisans mezunlarına ek olarak, 2005–2006 Eğitim Öğretim yılında başlatılan İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programları ile de öğretmen yetiştirme misyonunu devam ettirmiştir. 2001–2002 Güz Yarıyılında ilk defa başlatılan Yüksek Lisans programına 2008–2009 Güz Yarıyılında doktora programı eklenmiştir.  Bölümümüzde halen 1 Yardımcı Doçent,  3 okutman öğretim görevlisi, ve  2 Araştırma Görevlisi (doktora öğrencisi) bulunmaktadır.  Hazırlık ve Lisans programlarında olmak üzere, 304  öğrenci  Yenişehir Yerleşkesi Eğitim Fakültesi binasında öğrenimini sürdürmektedir. Programı başarıyla tamamlayan mezunlara İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.

           İngiliz Dili Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi alanında öğretmen, öğretim elemanı, akademisyen yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Program, öğretmenlik mesleği, yabancı dil öğretimi yöntemleri, dil becerileri, dilbilim, edebiyat gibi derslerin yanısıra, genel kültür derslerini de içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır. Böylece, İngilizce Öğretmenliği Bölümü, gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla yabancı dil öğretimini ve problemlerini tanımlayarak çözüm üretebilecek, teknolojiyi etkili kullanabilen, akademik araştırma becerilerine sahip mezunlar yetiştirmektedir.