Elektrik Programı Sur Enerjiye Ait Kurtini Rüzgar Enerji Santraline Teknik Gezi Gerçekleştirdi.


Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Elektrik Programı öğrencileri ve öğretim elemanları  Sur Enerjiye ait Kurtini RES'i ziyaret etmiştir. Sur Enerji ve alt şirketlerinin geliştirdiği Kurtini RES projesi Mersin ili, Gülnar ilçesi, Kayrak Köyü mevkiinde bulunmaktadır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan 03.10.2012 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle üretim faaliyeti göstermek üzere Üretim Lisansı alınmıştır. Kurtini RES projesinin inşaatına 2017 yılı içerisinde başlanılmış ve 2018 yılı içerisinde tamamlanarak işletmeye alınmıştır. Kurtini RES’te 3,5 MW gücünde Nordex marka N117 tipinde 4 adet türbin bulunmaktadır. Kurtini RES’in yıllık üretimi 37.500 MWh’tır. 

  • 2024-04-26 14:50:21
  • 197

"A World University In The Light of Science and Modernity"