Sea Turtles Application and Research Center

Genel Görünüm

      Uluslararası ve ulusal sözleşmelerle koruma altına alınan Caretta caretta veChelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının, özellikle Mersin ili Kazanlı, Alata, Göksu Deltası ve Anamur’daki üreme kumsallarında ve Davultepe 100. Yıl Kumsalı’nda bulunanlar olmak üzere  deniz kaplumbağalarının korunması, rehabilitasyonu, araştırma ve eğitim faaliyetlerinin organizasyonunun sağlanması ve yürütülmesi çalışmalarında bulunmak; Doğu Akdeniz Bölgesi’nde deniz kaplumbağalarını koruma ve araştırma faaliyeti gösteren diğer üniversiteler ile koruma faaliyetleri gösteren derneklerle koordinasyonun ve yurt içi ve yurt dışı kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin sağlanarak ortak  projeler üretilmesi için çalışmalar yapmaktır. 

"A World University In The Light of Science and Modernity"