Öğretim Elemanımız Öğr. Gör. Dr. Tuncay İnce’nin Projesine Tübitak Desteği


Üniversitemizin araştırma üniversitesi olma hedefine bir proje ile daha katkıda bulunuldu. Üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi Bölümü öğretim elemanı olan ve İleri Teknoloji Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (MEİTAM) görev yapan Öğr. Gör. Dr. Tuncay İnce’nin yürütücü olduğu “Manyetik Kiral Nanopartiküllerin Hazırlanması ve Asimetrik Katalitik Reaksiyonlarda Aktivitelerinin Araştırılması” başlıklı proje TÜBİTAK 2218- Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Yüksek katma değere sahip ilaç moleküllerinin sentezinde asimetrik sentez çalışmaları oldukça önemli olduğunu belirten Öğr. Gör. Dr. Tuncay İnce, “Yüksek seçicilik ve kararlılık ile reaksiyon hızlarını ve ürün verimini artıran katalizörler büyük teknolojik öneme sahiptir. Katalizin modern çağı, özellikle sürdürülebilir ve yeşil katalizörlerin kullanımı olmak üzere yeşil kimya kavramının altını çizen veya buna odaklanan yaratıcı stratejiler yoluna doğru kaymaktadır. Bu anlamda, nanobilim ve nanoteknolojinin kataliz alanında yarattığı olağanüstü etkiler, ekonomik faaliyetleri kökten değiştirebilme gücüne sahiptir.” dedi

İlaçlar ve biyolojik olarak aktif moleküllerin sentezi için sürdürülebilir kimyasal süreçlerin geliştirilmesi hedefine ulaşabilmek açısından nanokatalizörler sayısız fırsat yarattığını ifade eden Dr. İnce, “Gerçekleştirilecek olan çalışma bu nedenle, öncelikli teknolojik faaliyetlerde uygulama yeteneği kazanabilmek ve bu faaliyetlerin temelinde yatan kilit teknolojilerde yetkinleşmek açısından önem teşkil etmektedir.” şeklinde konuştu.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Keleş’in danışmanlığında yürütülecek projede; birçok akademik ve endüstriyel araştırmada kilit rol oynayan kiral biaril bileşiklerinin sentezi için tercih edilen ve en önemli sentetik dönüşümlerden biri olan asimetrik Suzuki’nin, eşleşme reaksiyonlarında kullanılmak üzere yüksek katalitik etkinliğe sahip ve tekrar kullanılabilir nitelikteki manyetik nanokatalizörler hazırlanmasıyla katalitik etkinliklerinin araştırılması hedefleniyor.

  • 2024-02-29 13:50:52
  • 179

"A World University In The Light of Science and Modernity"