Anamur Meslek Yüksekokulu “aşçılık ve Turizm Otel İşletmeciliği” Programları Akreditasyon Çalışmaları Başlamıştır. Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celil Çakıcı Tarafından “akreditasyon ve Kalite” Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.


Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) Yükseköğretim Kurulu tarafından turizm eğitim programlarının akreditasyonu konusunda yetkilendirilmiş tek ulusal akreditasyon kuruluşudur.

TURAK Kurul üyesi Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celil Çakıcı Anamur Meslek Yüksekokulu’nda gün boyu devam eden bilgilendirme toplantısında “Akreditasyon ve Kalite” konusunu derinlemesine ele alarak Akreditasyonun önemi, temel süreçleri ve öz değerlendirme raporunda dikkat edilecek hususlar konusunda detaylı bilgilendirmeleri yapmıştır. Akreditasyon ve kalite çalışmalarında planlamanın ve izlenebilirliğin iyi yapılması gerektiğine vurgu yapan Çakıcı, aynı zamanda sürdürülebilirliğin de olması gerektiğini dile getirmiştir.

Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celil Çakıcı tarafından “Akreditasyon ve Kalite” bilgilendirme toplantısı akademik ve idari personellerin katılımı ile gerçekleştirilerek Anamur Meslek Yüksekokulu “Aşçılık ve Turizm Otel İşletmeciliği” programlarının akreditasyon çalışmaları başlamıştır.

  • 2024-02-28 14:13:23
  • 276

"A World University In The Light of Science and Modernity"