2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Azami Süresi Biten Öğrenciler Hakkında


2547 sayılı Kanunun 44. maddesi (c) fıkrası ile Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 37. maddesine ve “Mersin Üniversitesi Azami Süreler Sonunda Yapılacak İşlemlere İlişkin Uygulama Esasları”na istinaden 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda azami öğrenim süresi sona eren Fakültemiz öğrencilerine 2 ek sınav hakkı tanınması, söz konusu sınavların ve not girişlerinin aşağıda belirtilen tarih aralığında yapılacaktır.


Başvuru Tarihi           :05-09 Şubat 2024

1.Ek Sınav Tarihi       :12-16 Şubat 2024

2.Ek Sınav Tarihi       :19-23 Şubat 2024

Son Not Giriş Tarihi   :25 Şubat 2024 Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız


Mersin Üniversitesi Azami Süreler Sonunda Yapılacak İşlemlere İlişkin Uygulama Esasları İçin TIKLAYINIZ


  • 2024-01-22 15:48:27
  • 528

"A World University In The Light of Science and Modernity"