Hemşirelik Fakültesi Öğretim Elemanlarımız 5. Uluslararası 13. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi'nden Birincilik Ödülü Aldı


Üniversitemiz Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanlarından Arş. Gör. Dr. Canan Kanat’ın, Doç. Dr. Gülay Altun Uğraş danışmanlığında gerçekleştirdiği “Parsiyel Kalça Protezi Uygulanan Hastalarda Abdominal Masajın Boşaltım Aktivitesi ve Solunum Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisi” isimli doktora tez çalışması; 16-19 Kasım 2023 tarihlerinde Kuşadası’ında düzenlenen 5. Uluslararası 13. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi’nde “Doktora Sözel Bildiri Birincilik Ödülü”ne layık görüldü. 

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

  • 2023-11-30 09:02:13
  • 1809

"A World University In The Light of Science and Modernity"